لاراول

راهنمای Facade در لاراول

1399/1/17 12:57:05

Facades یکی از مباحث بسیار داغ در اجتماعات لاراول است. برخی آن را میپسندند و برخی دیگر از آن تنفر دارند. ولی به نظر من Facades یکی از ویژگی‌های ارزشمند فریم‌ورک لاراول است. که  باعث ایجاد کدهایی تمیز می‌شود و بدون Facades لاراول به این حد از محبوبیت نمی‌رسید. اما عدم اقبال و تنفر نسبت به آن به چند دلیل است: اول اینکه Facades اسم یک Design Pattern است درحالی که کلاسهای

راهنمای Facade در لاراول1399/1/17 12:57:05

انتشار نسخه 6.14.0 لاراول

1398/11/17 16:38:23

نسخه 6.14.0 لاراول در این هفته توسط تیم آن منتشر شد. قابلیت‌های افزوده شده شرح زیر است: Dispatch After Response: متد ()dispatchAfterResponse این امکان را میدهد تا کارهایی را پس از ارسال پاسخ و قبل از بستن اتصال اجرا نمایید. براحتی یک callback پایانی را ثبت کنید تا قبل از پایان درخواست اجرا شود. کاربرد این ویژگی برای اجرای کارهای کوچک است تا لزومی به قرار دادن این کارهای کوچک در صف

انتشار نسخه 6.14.0 لاراول1398/11/17 16:38:23

Go to Top