انتشار نسخه جدید

انتشار نسخه 6.14.0 لاراول

1398/11/17 16:38:23

نسخه 6.14.0 لاراول در این هفته توسط تیم آن منتشر شد. قابلیت‌های افزوده شده شرح زیر است: Dispatch After Response: متد ()dispatchAfterResponse این امکان را میدهد تا کارهایی را پس از ارسال پاسخ و قبل از بستن اتصال اجرا نمایید. براحتی یک callback پایانی را ثبت کنید تا قبل از پایان درخواست اجرا شود. کاربرد این ویژگی برای اجرای کارهای کوچک است تا لزومی به قرار دادن این کارهای کوچک در صف

انتشار نسخه 6.14.0 لاراول1398/11/17 16:38:23

Go to Top