۱. عنوان

۳. توضیح محتوای آهنربا(چه چیزی را ارئه خواهیم کرد)

۴. ایجاد اعتبار(تبلیغاتی نوشته شود) اهمیت این آموزش – تولید کننده آموزش کیست – کیفیت آموزش – پشتیبانی آموزش

۵. بالابردن ارزش ذهنی با ثبت قیمت(این محصول را میفروشیم ولی الان به شما رایگان میدهیم)

۶. ترغیب به وارد کردن ایمیل صحیح همچنین دریافت بروزرسانی‌های محصول به محض انتشار تا کاربر احیانا ایمیل موقتی نسازد و وارد کند.

[cp_modal id="cp_id_b3653"]

[/cp_modal]