نسخه جدید فریم‌ورک لاراول ۶.۱۳.۰  منتشر شد. تیم لاراول نسخه ۶.۱۳.۰ را در این هفته با قابلیت فرمت‌دهی صحت‌سنج منتشر کرد.