نسخه 6.14.0 لاراول در این هفته توسط تیم آن منتشر شد. قابلیت‌های افزوده شده شرح زیر است:

Dispatch After Response:

متد ()dispatchAfterResponse این امکان را میدهد تا کارهایی را پس از ارسال پاسخ و قبل از بستن اتصال اجرا نمایید. براحتی یک callback پایانی را ثبت کنید تا قبل از پایان درخواست اجرا شود.

کاربرد این ویژگی برای اجرای کارهای کوچک است تا لزومی به قرار دادن این کارهای کوچک در صف کارها(queue system) نباشد.

 

Assert Jobs with an Empty Chain

پیاده‌سازی متد ()assertPushedWithoutChain در کلاس QueueFake قابلیت تست زنجیره کارهای خالی را می‌دهد.

 

رویداد No Pending  Migrations

رویداد NoPendingMigrations زمانی اجرا می‌شود که هیچ migration ای برای up و down وجود نداشته باشد. یعنی مادامیکه چیزی برای migration وجود نداشته باشد این رویداد فعال(fire) می‌شود.

 

البته تغییرات دیگری نیز وجود دارد که می‌توانید تغییرات نسخه ۶.۱۴.۰ را مورد مطالعه قرار دهید. برای این تغییرات 38 commit و ۳۵ فایل تغییر داشته‌اند.